Maklumilah Kelalaian Istrimu, Jangan Marahi dia, Mungkin Dia Sangat Lelah

Wanita, secantik apapun dia pasti memiliki kekurangan juga. Ya, sebagaimana kalian kaum lelaki, mereka juga manusia biasa. Pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangan-kekurangan itu berikanlah sejuta kemaklumam.

Kadang istrimu lupa melaksanakan salah satu tugasnya, mungkin karena banyaknya pekerjaan rumah yang dikerjakannya, ia tak sengaja melupakan salah satunpekerjaan itu. Bukan sengaja, namun karena banyaknya beban di pikiran dia. 

Samarinda, 27 Mei 2019

@fatwa_pujangga